logo

http://prsa.com.pl/artykul.aspx?id=201697

Komunikat Zarządu Polskiego Radia S.A. w sprawie zawieszenia Pana Jacka Sobali w czynnościach Prezesa Zarządu spółki

Piątek, 17 sierpnia 2018
Zarząd Polskiego Radia S.A., po zapoznaniu się z uzasadnieniem uchwały Rady Nadzorczej spółki z dnia 6 sierpnia 2018 roku, w sprawie zawieszenia Pana Jacka Sobali w czynnościach Prezesa Zarządu, informuje, że przyczyną tej decyzji było naruszanie przez Pana Jacka Sobalę ładu korporacyjnego spółki i zasady kolegialności w pracach organów spółki.

Copyright © Polskie Radio S.A