Polskie Radio SA - Struktura - Pion Programowy

Program 2
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Małgorzata Małaszko - Stasiewicz

Dyrektor - Redaktor Naczelny

Jacek Hawryluk

Z-ca Dyrektora
Sekretariat
tel.: +48 22 645 98-04
fax.: +48 22 645 39-37