Polskie Radio SA - Struktura - Biuro Zarządu

Samodzielne Stanowisko ds. Legislacji
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Wojciech Jedliński

tel.: +48 22 645 36-56