Polskie Radio SA - Struktura - Pion Handlowy

Agencja Muzyczna
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Stanisław Bukowski

Dyrektor

Wojciech Kwapisz

Z-ca Dyrektora
tel.: 53-88
Sekretariat
tel.: +48 22 645 50-51
fax.: +48 22 645 39-00
adres do korespondencji:
ul. Modzelewskiego 59, 00-977 Warszawa