Polskie Radio SA - Struktura - Pion Programowy

Program 4 - Polskie Radio 24
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Tomasz Kuc

Dyrektor - Redaktor Naczelny

Krzysztof Gottesman

Z-ca Dyrektora - Redaktora Naczelnego
Sekretariat
tel.: +48 22 645 33-77
fax.: +48 22 645 39-44