Polskie Radio SA - Struktura - Rada Nadzorcza

Grzegorz Kłoczko

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Grzegorz Kłoczko – absolwent studiów doktoranckich KolegiumZarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2006 r. –doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 2004 r. do 2017 r.zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa, w którym pełnił funkcjekierownicze, m.in. Z-cy Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego iPrywatyzacji 1 oraz Z-cy Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. Uczestniczyłw procesach nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa, m.in.: sektoragazowego, paliw płynnych, chemicznego, rolno-spożywczego oraz branży medialnej.Był członkiem rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Obecnie zatrudniony w Ministerstwie Kultury i DziedzictwaNarodowego na stanowisku Z-cy Dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej iMediów.


« powrót