Polskie Radio SA - Struktura - Rada Nadzorcza

Andrzej Rogoyski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). 

Adwokat. Posiada praktykę doradczą w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, jak również doświadczenie w zarządzaniu administracją publiczną.  

Stypendysta National Forum Foundation (Washington, D.C.) w zakresie prawa, gospodarki i mediów.

« powrót