Polskie Radio SA - Struktura - Rada Nadzorcza

Maciej Jankiewicz

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechniki Poznańskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Uzyskał tytuł Executive MBA.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w Zarządach i Radach Nadzorczych Spółek Kapitałowych.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, w tym organizacjami wspierającymi aktywizacje osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

« powrót