Sprawozdanie za rok 2014

Poniedziałek, 16 marca 2015
pliki do pobrania
« wstecz


Polskie Radio SA z siedzibą w Warszawie, adres: 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85;
wpis do rejestru przedsiebiorców KRS przez Sa Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydziała Gospodarczy,
KRS pod nr 0000017753;
NIP 521-04-14-265;
wysokość kapitału zakładowego: 8 366 300 zł - wpłacony w pełnej wysokości