Biuletyn Informacji Publicznej - Polskie Radio S.A.

Witamy Państwa na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polskiego Radia - S.A. Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, BIP służy wszystkim obywatelom, zapewniając im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych.

Na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Polskiego Radia - S.A. znajdziecie Państwo informacje o przedmiocie działalności Spółki, zadaniach które realizuje, statusie prawnym, organizacji, władzach i majątku.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony Biuletynu Informacji Publicznej, która na bieżąco jest uzupełniana i aktualizowana.
Polskie Radio SA z siedzibą w Warszawie, adres: 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85;
wpis do rejestru przedsiebiorców KRS przez Sa Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydziała Gospodarczy,
KRS pod nr 0000017753;
NIP 521-04-14-265;
wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł - wpłacony w pełnej wysokości