Informacje o dziennikarskich stażach zawodowych

Środa, 19 października 2016
1.    Staże zawodowe, przeznaczone są dla: studentów szkół wyższych, absolwentów szkół wyższych oraz osób z wykształceniem min. średnim, którzy nie ukończyli 30 lat.

2.    Zainteresowani powinni przesłać wypełniony wniosek o odbycie dziennikarskiego stażu zawodowego w Polskim Radiu S.A., cv i list motywacyjny do wybranego programu (komórki programowej) oraz zapoznać się z treścią Regulaminu odbywania dziennikarskich staży zawodowych w Polskim Radiu S.A.

3.    Staż jest niepłatny. Minimalny czas odbywania stażu -15 dni, maksymalny- 90 dni.

4.    Polskie Radio S.A. nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania, wyżywienia podczas trwania stażu.
« wstecz